Producten

Producten ter beschikking van onze leden :  

A. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  1. Verzekeringsmakelaars, verzekeringsagenten en agenten
  2. Makelaars en agenten in bank- en beleggingsdiensten
  3. Gecombineerde polis verzekeringsmakelaars (-agenten) en makelaars (-agenten) in bank- en beleggingsdiensten (COMBI)
  4. Kredietbemiddelaars in hypothecair krediet en in consumentenkrediet

B. Rechtsbijstandsverzekering All Risk + Conflictenpolis (privé leven) – DAS

Voor uw beroepsactiviteit : Rechtsbijstand All Risk betreffende verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen; de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.
Voor uw privé-leven : Rechtsbijstand Conflictenpolis

C. D&O (Bestuurdersaansprakelijkheid)

Bestuurders kunnen uit hoofde van de vennootschapswetgeving persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de uitoefening van hun mandaat als bestuurder. De polis dekt de verdedigingskosten en de schadevergoedingen.
Uw privé-patrimonium is op deze manier beschermd.

Al deze producten zijn aangepast aan de behoeften van onze leden.